zondag 15 mei 2011

Reactie op uw publicatie in Dag Allemaal, 10 mei 2011

TAV GUY VAN GESTEL

Afzender: A.C.E. charity, Mijas Costa, 11-05-2011In tegenstelling tot wat er in voornoemde publicatie wordt gesuggereerd ontfermd Stichting A.C.E. charity zich over verwaarloosde zwerfhonden en wordt het merendeel van de honden gekocht uit diverse dodingstations, waar de honden een gruwelijke dood wordt bespaard.

A.C.E. charity ontvangt geen enkele subsidie of overheidsteun en is volledig afhankelijk van donaties en hulp van ruim 250 vrijwilligers.

Alle honden waar A.C.E. zich op deze manier over ontfermd krijgen een volledige geneeskundige behandeling, worden gecastreerd c.q. gesteriliseerd, gechipt en geen enkele hond verlaat de refugio zonder de overtuiging dat deze in een liefdevol gezin een passende plaats vindt.

Voordat eventueel adoptie plaatsvindt, word door een van onze vrijwilligers een huisbezoek gebracht om te bezien of de gewenste hond een juist onderkomen vindt. Tevens vinden er na controles plaats. Wij dagen de heer Dirk Blanchart van BLID uit aan te tonen dat, de adoptieprocedure van enig Belgisch asiel, zorgvuldiger is dan die Stichting A.C.E. hanteert.

Geadopteerde honden blijven te allen tijde eigendom van A.C.E. charity en worden in, het zelden voorkomende geval dat de combinatie hond en nieuwe baas niet ideaal is, teruggehaald en eventueel herplaats om te voorkomen dat een hond van A.C.E. in een Belgisch asiel terechtkomt.

Uit de negatieve publicatie in uw blad, waarbij verwezen wordt naar, diverse zonder naam opgevoerde getuigen, blijkt alle onjuiste informatie afkomstig van de ex man van onze vrijwilligster, die op deze minderwaardige manier zijn gram probeert te halen.

Alleen al in de regio Malaga, waar A.C.E. charity werkzaam is, worden jaarlijks meer dan 100.000 honden op gruwelijke wijze vermoord. Graag nodigen wij de heer Dirk Blanchart uit om zelf eens te komen kijken in deze dodingstations om te bezien of zijn mening dat `die honden beter af zijn in Spanje dan in België correct is.

Er mag toch geen twijfel zijn dat de inspanning die wij allen getroosten, slechts bedoeld is om de van ons afhankelijke dieren zo een prettig mogelijk leven te bezorgen.A.C.E CHARITY

FABIENNE PAQUES

PRESIDENT

Geen opmerkingen:

Een reactie posten