zondag 3 april 2011

BELANGRIJK NIEUWS VOOR GALGO'S IN SPANJE !!!!

Unieke rechtszaak op komst!

Nog ruim 2 weken, dan zal voor het eerst in de geschiedenis een galguero voor de rechter moeten verschijnen in Spanje voor het ophangen van galgo’s.Het begon allemaal op 10 februari van dit jaar, toen de lichamen van drie opgehangen galgo’s werden gevonden, net buiten de stad Fuensalida (Toledo) door een vrijwilligster van de stichting Baasgalgo, nadat zij door buurtbewoners waren gewaarschuwd. De stichting heeft, zoals zij altijd doen bij iedere mishandeling tegen galgo’s, aangifte gedaan bij de Guardia Civil.Van de gevonden galgo’s waren er twee gechipt en was de eigenaar te achterhalen.

De eigenaar van deze twee galgo’s is aangehouden en verhoord.

Tijdens het verhoor heeft de man toegegeven de honden te hebben opgehangen, “omdat dat de gewoonte is aan het eind van het jachtseizoen”.

Deze gebeurtenis bevestigt dat de traditie om galgo’s op te hangen van generatie op generatie wordt doorgegeven in landelijke gebieden in Spanje, en als “gebruikelijk” wordt aanvaard in deze streken.

Door een recente wetswijziging in Spanje met betrekking tot misbruik van dieren is het ophangen en mishandelen van galgo’s een misdaad die strafbaar is en berecht kan worden. Maar desondanks is het ophangen van galgo’s aan het eind van het jachtseizoen, wanneer zij geen “nut” meer hebben voor de jager, nog steeds gebruikelijk in Spanje.

De stichting Baasgalgo die voortdurend strijdt voor het welzijn en bescherming van dit ras, zal bij de rechtszaak optreden als openbaar aanklager.

De eigenaar van de honden kan een gevangenisstraf van 3 maanden tot 1 jaar opgelegd krijgen, per hond. Omdat het om 2 galgo’s gaat kan de straf 6 maanden tot 2 jaar worden.

De eerste hoorzitting zal plaatsvinden op 13 april in de rechtbank van Torijos (Toledo).

Deze rechtszaak is volstrekt uniek!

Het zal de eerste keer zijn dat een galguero voor de rechtbank wordt berecht voor het ophangen van galgo’s.

De Spaanse galguero-verenigingen worden nerveus, op hun fora wordt veel over de op handen zijnde rechtszaak gepraat. Iedereen volgt de zaak met grote belangstelling, zowel de galgueros, als de dierenbeschermers in Spanje die zich inzetten om het galgoleed te stoppen.

De realiteit is dat er in Spanje nog ieder jaar vele galgo’s worden misbruikt. In veel gevallen worden de honden die niet meer als nuttig worden beschouwd door jagers achtergelaten of wreed gedood.

Het aantal galgo’s dat per jaar slachtoffer is, wordt geschat op 40.000 per jaar.

Adopties van galgo’s in andere landen zoals Nederland, Frankrijk, België etc. is geen eindoplossing. Het roer moet om in Spanje.

De stichting Baasgalgo vraagt via vele acties en de media voortdurend aandacht voor de galgo’s van Spanje. De galgo wordt geprofileerd als een fijne huishond met een edel karakter, en het aantal adopties van een galgo als huishond, door Spaanse gezinnen neemt toe. Hiermee neemt de acceptatie van dit ras een vlucht, en neemt de weerzin tegen de wreedheden toe in Spanje.

Laten we hopen dat deze volstrekt unieke rechtszaak, waar voor het eerst een galguero zal worden berecht voor ophangen, als precedent geldt, en er goed de schrik in brengt bij jagers.

Dit zal ongetwijfeld bijdragen aan een verdere verbetering van de positie van deze geweldige honden, in Spanje.

13 april: KEEP YOUR FINGERS CROSSED!!!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten