zaterdag 12 juli 2014

VERHAAL: Update Salchichon

Vooreerst een woordje van dank aan de mensen die hulp geboden hebben voor de onderzoeken en verdere behandeling van Salchichon. Dank jullie daarvoor... .

Uit onderzoek is gebleken dat Salchi zijn rugwervels intact zijn tot vlak voor de staartaanzet. Het heiligbeen, wat eigenlijk een driehoekje moet zijn, heeft die vorm niet meer door aankalksel en uitstulpingen. Vlak voor het heiligbeen is een soort opening te zien (een zwarte vlek op de RX), wat er volgens de dierenarts op wijst dat hij ooit bruusk aan de staart geweest is, met als gevolg blijvende schade aan de zenuwbanen (deze zijn als het ware afgetrokken geweest). Een knijptest toonde ons dat Salchichon reageert op prikkels van in zijn hals tot vlak voor de staart. Vanaf dat punt is hij totaal gevoelloos, in zijn staartje heeft hij niets van gevoel (is lam) en dat tot rond de anus. Een geluk dat zijn achterpoten nog functioneren, want vanaf bovenaan de billen, reageert hij terug op prikkels.

Verdere scanners en eventuele operaties zijn volgens de dierenarts overbodig omdat niets de zekerheid zal kunnen garanderen op beterschap, integendeel, mogelijks nog achteruitgang als er bepaalde zenuwen zouden geraakt worden.

Degelijk incontinentiemateriaal - wat we gauw gaan aanschaffen- en aangepaste W/D voeding van Hill's zijn noodzakelijk (om de stoelgang vaster te kunnen houden).

Jullie donaties worden vanzelfsprekend gebruikt om de dierenartskosten, het incontentiemateriaal en de speciale voeding te bekostigen zodat we Salchi een goede levenskwaliteit kunnen bieden.

We gaan observeren hoe Salchichon hier allemaal mee omgaat en hoe het zal evolueren. Ondertussen mag hij in zijn opvanggezin blijven zodat we hem even de 'tijd' kunnen geven om tot rust te komen en hij geen nieuwe verhuisstress moet ondergaan.

Van karakter is hij een zeer aanhankelijke, lieve en brave jongen. De onderzoeken onderging hij weliswaar wat ongerust, maar heel braafjes, zonder enig verzet. 

Nogmaals dank voor de sympathieke betrokkenheid uit naam van Salchichon.

Beste groeten,
Nancy en Patrick
Geen opmerkingen:

Een reactie posten