vrijdag 13 mei 2011

Reactie

Beste collega's adoptanten, leden,vrijwilligers en sympathisanten,
Wij voelen ons emotioneel aangegrepen door het onterecht negatieve artikel dat in "Dag Allemaal" verscheen. Adoptanten en vrijwilligers van SHIN die alle moeite doen om een hond een nieuw en veel beter leven te geven, worden afgeschilderd als mensen die niet weten waar ze mee bezig zijn, laat staan hun hart niet op de juiste plaats hebben.Reactie op wat de heer X schreef in het artikel : het heeft wel degelijk zin om honden naar hier te halen als ze een beter leven kunnen hebben. Graag merk ik op dat er over elke hond vanuit de organisatie SHIN een eerlijk beschrijf gegeven wordt over de toestand van de hond, wij werden zelf bewust gemaakt dat het een hond kan zijn met een zwaar verleden en dat er misschien (niet altijd) professionele hulp kan bij te pas komen. Dit mag je vragen in alle asielen in België ... sorry geen antwoord of informatie niet gekend ... Het is zeker niet zo dat al de honden van de organisatie hier verkommeren ! Anders moet hij eens informeren naar correcte cijfers ! Uiteraard kan ik snappen dat het soms fout kan lopen maar wie geen fouten maakt gooie de eerste steen hé ;) Maar zoals gemeld door de organisatie, als het mis loopt, wordt dit ook zo goed mogelijk opgevolgd. Wij hebben voor onze adoptie een uitgebreid bezoek gekregen van iemand van de organisatie die de omgeving en gezinssituatie waar het dier in zou terecht komen, inspecteerde en dit in functie van het welzijn van het dier. Dan werden wij pas in contact gebracht met het opvanggezin waar we alle nodig informatie van konden krijgen om het dier te leren kennen en mee om te gaan. Je tekent een contract met een uitgebreide visie en dingen die in acht moeten genomen worden ter adoptie. In de toekomst zouden wij nog bezoeken krijgen teneinde alles oké is met het dier. Dit is echter nog niet gebeurd bij ons daar onze rakker nog maar enkele weken bij ons is. Wij kunnen dit zeker aprecieren dat de organisatie zo handelt!

Graag een reactie op wat de heer X schreef in het artikel : Wij snappen niet goed hoe u in dit artikel kan spreken over financiele oplichting. Wij hoeven enkel 250 euro te betalen om een hond te kunnen adopteren (in onze ogen heel weinig om alle kosten te dekken die nodig zijn om de dieren veilig en wel, gechipt, gevaccineerd en ontwormd hier in België te krijgen) of je kan kiezen voor een virtuele adoptie wat dan inhoud een bedrag per maand te storten voor voeding, zorg en dierenartskosten voor een dier die wacht ter adoptie. Hiervoor kies je zelf en je weet perfect welk bijdrag dit zal inhouden voor welke dienst. Diegene die spreken over oplichting moeten hun dan maar eens beter informeren.

In bijlage alvast een foto van onze "Reyes". Onlangs geadopteerd en een echte schat ! Dank zij de organisatie gered en dank zij het opvanggezin prima opgevangen tot wij hem konden adopteren. Dank en dikke pluim aan de organisatie! Zeker geen spijt van !


Adoptiegezin VDR van "Reyes"

Geen opmerkingen:

Een reactie posten